Martı,
Türkiye'nin köklü, vizyoner, çevreye duyarlı
öncü otel işletmecisi ve yatırım grubu.
1967'den beri...

“BM Küresel İlkeler Sözleşmesi”

 

Martı GYO ve Martı Otel İşletmeleri, Türk turizm sektöründe dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan 'Birleşmiş Milletler Küresel İlkler Sözleşmesi'ni imzalayan ilk kurum oldu. Martı Grubu sözleşmede yer alan ilkeler ışığında çalışmalarına başladı. Bu sözleşme ile, faaliyetlerini sürdürülebilir ve çevreye saygılı bir şekilde yürütmeye önem veren şirketler bu alandaki gönüllülük çalışmalarını iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt ediyorlar.Martı GYO ve Martı Otel İşletmeleri Birleşmiş Milletler Küresel İlkler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) Türk turizm sektöründe imzalayan ilk kurum oldu. Martı GYO ve Martı Otel İşletmeleri 10 temel ilkenin yer aldığı sözleşme doğrultusunda yol haritalarını oluşturma çalışmalarına başladı. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel boyutta daha iyi bir konuma ulaşılmasına yönelik 10 temel ilke yayınlayarak özel sektörü, iş gücünü, sivil toplumu ve sivil otoriteleri bu ilkeler ışığında hareket etmeye davet ediyor.İş dünyası için ortak bir kalkınma kültürü, Kurumsal bir yaklaşım olan BM Küresel İlkler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneriyor. Dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan sözleşmeyi imzalayan şirketler, evrensel ilkeleri temel alan kurumsal uygulamaların daha istikrarlı, adaletli ve kapsamlı bir küresel pazar oluşturmaya yardımcı olduğu inancını paylaştıklarına dair taahhütte bulunuyor.Faaliyetlerinin çevreye saygılı ve sürdürülebilir olmasına özen gösteren Martı GYO ve Martı Otel İşletmeleri, iş dünyasında çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları, çevresel sorumluluğu artıracak faaliyet ve oluşumları, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bizi İzleyin